ACTUEEL

Diversiteit is goed voor de sector van transport en logistiek. Ook bij TLN is er dit jaar aandacht voor dit onderwerp. Wat kunnen we doen om de zichtbaarheid van vrouwelijke professionals te vergroten? https://www.tln.nl/nieuws/meer-diversiteit-goed-voor-sector-vrouwen-op-de-voorgrond/   


Diversiteit laat zich op verschillende manieren zien. Het samen bouwen aan duurzame ketens en sterke horizontale samenwerkingsverbanden is een mooie verschijningsvorm. https://www.michiganstateuniversityonline.com/resources/supply-chain/the-importance-of-diverse-suppliers/


Waar staan we nu eigenlijk met de participatie van de vrouwen in Supply Chain? In afwachting van nieuwe cijfers over 2019 bij deze alvast de resultaten van 2018. https://www.supplychain247.com/article/women_in_logistics_how_far_have_we_come


Een impressie van ons event in 2019. Wat een energie en inspiratie. https://www.logistiek.nl/carriere-mensen/nieuws/2019/03/feminiene-kwaliteiten-hard-nodig-in-supply-chain-van-morgen-101167521


BLOG

Niet lullen maar poetsen 

Ter voorbereiding op Women in Supply Chain is een aantal inspirerende vrouwen bijeengekomen om te discussiëren over de positie van vrouwen, quota en diversiteit.

 Wat blijkt? Welgemeende initiatieven om positieve discriminatie te stimuleren liggen ten grondslag aan het ontstaan van frictie en verdeeldheid. Daar waar we allemaal gewaardeerd willen worden op basis van onze kwaliteiten wordt het nut van quota niet door iedereen onderkent.  We voelen ons ongemakkelijk bij de ruis die ontstaat wanneer er een keuze gemaakt moet worden. Wat is de daadwerkelijke drijfveer voor aanname of promotie? Tegelijkertijd lijken we ons terdege bewust van de inhaalslag die we moeten maken op weg naar diversiteit. Maar of de toenemende urgentie ook tot een revolutie zal leiden moet nog blijken. We zijn nog erg voorzichtig. In een moeras van slachtofferschap en belemmerende overtuigingen kom je gemakkelijk vast te zitten.  Laten we daarom ophouden met lullen en overgaan tot het echte werk. Tuinbroek aan, poetsdoek in de hand. Actie! Met een concrete agenda en plan van aanpak volgt de verbinding vanzelf. We gaan voor een flinke scheut humor en nemen met enige zelfspot als vanzelf de leiding. Zolang we ons maar ver houden van het zeurende, twijfelende en onzekere moerasgebied.